KdsPP: Podsumowanie współpracy i wsparcia organizacji pozarządowych w kwestii pomocy Ukrainie

21 marca, 2022

21 marca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa podsumowująca rządowe działania dotyczące wsparcia i koordynacji pomocy udzielanej przez organizacje pozarządowe uchodźcom z Ukrainy. W konferencji wzięli udział Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego Piotr Mazurek oraz Dyrektor NIW-CRSO, Sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego Wojciech Kaczmarczyk. Na miejscu obecni byli też przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz środowisk harcerskich.

The gallery was not found!

Wicepremier, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński podkreślił ważną rolę organizacji pozarządowych i wolontariuszy oraz osób prywatnych, które zaangażowane są w pomoc Ukrainie. Przypomniał też, że państwo polskie od wielu lat buduje system wsparcia dla organizacji pozarządowych. System ten jest ciągle rozwijany: funkcjonują silne podmioty dialogu i wsparcia jak Komitet ds. Pożytku Publicznego i Narodowy Instytut Wolności. Na wzmocnienie „trzeciego sektora” w ostatnich latach przeznaczono ponad 600 mln zł, opracowano też horyzontalne i tematyczne ramy programowe.

 

Wicepremier przypomniał również, że uelastyczniono dotychczas funkcjonujące programy rządowe, aby ułatwić adaptację do aktualnych wyzwań związanych z kryzysem humanitarnym.

 

Dzięki decyzji premiera Mateusza Morawieckiego uruchomiliśmy pierwszą transzę pomocy doraźnej dla uchodźców – to jest 10 mln zł dla organizacji zaangażowanych w pomoc i wsparcie dla uchodźców. Będzie też kolejna transza do rozdysponowania dla organizacji pozarządowych pomagającym uchodźcom wojennym w Polsce –  powiedział wicepremier prof. Piotr Gliński.

– 43 organizacje z całej Polski otrzymały granty nawet do pół miliona złotych – dodał Przewodniczący Komitetu.

 

Środki finansowe wesprą także wolontariuszy i – tak jak postulowało środowisko – będą przeznaczane na pokrycie kosztów utrzymania i koordynacji pracy wolontariuszy. Wsparcie zaoferowano także organizacjom z mniejszych miejscowości, aby centra integracyjne były tworzone również w mniejszych ośrodkach. Intencją rządu jest skoordynowanie działań obywateli oraz organizacji pozarządowych z systemem wsparcia państwowego. Wymaga to współpracy ze służbami państwowymi: strażą pożarną, strażą graniczną, policją. I to także uwzględniono w zwycięskich projektach.

 

Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego Piotr Mazurek podkreślił, że kwestią koordynacji zadań w ramach akcji pomocy uchodźcom zajmuje się Komitet wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

We wszystkich 16 województwach wojewodowie wskazali pełnomocników, którzy na poziomie regionalnym koordynują tę pomoc. Informacje te można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/pozytek/sprawdz-gdzie-i-jaka-pomoc-uchodzcom-z-ukrainy-jest-potrzebna

 

Jak wyjaśnił Minister Mazurek, dzięki codziennemu raportowaniu potrzeb organizacji pozarządowych, wolontariuszy i społeczników, wiadomo jakich form pomocy najbardziej potrzeba i gdzie ją skierować.

 

Uruchomiono także newsletter, który dociera do przedstawicieli trzeciego sektora. Jest on opracowywany codziennie na podstawie zgłoszeń od pełnomocników ze wszystkich 16 województw.

 

Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO poinformował, że do tej pory w ramach Priorytetu 5 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na wsparcie doraźne (PROO 5) rozdysponowano ponad 800 tys. zł. Na realizację 66 zadań związanych z kryzysem uchodźczym przeznaczono z PROO 5 ponad 600 tys. zł.

 

600 mln zł, które trafiły do organizacji pozarządowych w ostatnich latach, to przede wszystkim okazja dla organizacji pozarządowych, by wzmocnić się instytucjonalnie, by zatrudnić personel, doposażyć siedziby i stworzyć system koordynacji wolontariatu – mówił podczas konferencji Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO.

 

Dzisiaj, w tej sytuacji kryzysu humanitarnego, podobnie zresztą jak było przy okazji pandemii COVID-19, mamy do czynienia z organizacjami pozarządowymi, które są lepiej przygotowane do tego, by w sytuacjach kryzysowych nieść pomoc – zakończył swoją wypowiedź Dyrektor NIW-CRSO.