Społeczeństwo obywatelskie: kierunek wspólnota

1 grudnia, 2020

Trzecia doroczna konferencja organizowana przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pt. „Społeczeństwo obywatelskie: kierunek wspólnota” odbyła się 19-20 listopada 2020 r. W tym roku głównym tematem spotkania była wspólnota: wspólnota, która kieruje się wartościami obywatelskimi – wspólnota, która działa na rzecz dobra wspólnego – wspólnota, którą tworzymy razem.

Konferencję otworzył prof. Piotr Gliński,  Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że „zmiana instytucjonalna, która ma na celu pobudzanie społeczeństwa obywatelskiego w sposób racjonalny, zawierający cechy odpowiedzialności wobec wspólnoty, która łączy oddolność, żywiołowość, wielorakość, pluralizm itd., dokonuje się przy pomocy państwa polskiego”.

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk w inauguracyjnym wystąpieniu przedstawił dorobek Instytutu po trzech latach jego funkcjonowania. Podkreślił m.in., że w latach 2018-2020, w ramach wszystkich konkurów NIW-CRSO  przyznano organizacjom pozarządowym ponad 422 mln złotych. W ramach programu FIO było to blisko 171 mln zł (1 126 dotacji), w ramach Programu PROO prawie 178 mln zł (827 dotacji), w ramach programu ROHiS ponad 60 mln zł (14 dotacji), a w ramach Programu Korpus Solidarności ponad 3 mln zł (23 dotacji). Dodatkowo w ramach programu COVID-19 na pomoc organizacjom pozarządowym przekazano blisko 9,9 mln zł. W 2020 r. NIW uruchomił również Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych, którego budżet wynosi 24 mln zł. Dyrektor Kaczmarczyk zaznaczył też, że zaangażowanie społeczników, harcerzy, wolontariuszy i organizacji młodzieżowych w pomaganie osobom starszym oraz niepełnosprawnym w dobie pandemii pokazuje, że doświadczenie więzi i wspólnoty jest w nas.

Debata główna prowadzona przez Michała Łuczewskiego z Instytutu Socjologii UW, była platformą dla dyskusji i wymiany refleksji na temat postrzegania wspólnoty przez takie znane postacie życia publicznego, jak ks. prof. Henryk Skorowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), dr hab. Karolina Wigura (Fundacja Kultura Liberalna) oraz dziennikarz, pisarz i publicysta Bronisław Wildstein. Zachęcamy do obejrzenia relacji z debaty.

W 11 panelach dyskusyjnych wzięło 64 panelistów: przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej i świata nauki. Szczegółowa lista poruszonych tematów znajduje się na stronie konferencji.

Drugiego dnia konferencji odbył się wykład pt. „Fundraising w trudnych czasach”, skierowany przede wszystkim do organizacji, dla których temat filantropii indywidualnej i korporacyjnej jest tematem nowym. Poprowadziła go Anna Anioł, fundraiserka i współzałożycielka agencji fundraisingowej Armiger.

W tym roku konferencja miała nietypowy charakter z powodu pandemii COVID-19. Wydarzenie odbyło się bez publiczności, w przestrzeni wirtualnej. Przez specjalną platformę do transmisji, w konferencji wzięło udział  ok. 700 uczestników, którzy mogli oglądać wybrane panele oraz zadawać pytania na czacie.

Tak duże zainteresowanie wydarzeniem kolejny raz potwierdza potrzebę dialogu obywatelskiego i rozmowy o przyszłości sektora pozarządowego. Rekordową oglądalność zanotowały: debata plenarna „Społeczeństwo obywatelskie: kierunek wspólnota”, panel „NOWE FIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w perspektywie 2021-2030”, panel „Aktywność organizacji na obszarach wiejskich – wyzwania, zasoby, przyszłość”, panel „Samoregulacja sektora obywatelskiego – realizacja karty zasad z 1996 roku” oraz panel „Jak osiągać cele przy ograniczonych środkach? Ewaluacja elementem skutecznego zarządzania organizacją” w drugim dniu konferencji. W przerwach między dyskusjami Ida Nowakowska prowadziła rozmowy z uczestnikami.

Dziękujemy wszystkim za udział. Informujemy, że wkrótce nagrania ze wszystkich paneli można będzie obejrzeć na naszym kanale YouTube. Transmisja paneli z sali główniej jest już teraz dostępna na profilu NIW na Facebooku. Całość konferencji była tłumaczona ma polski język migowy.

Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Narodowy Instytut Wolności!