Kłamstwa dotyczące NIW w Onet. Jest wyrok prawomocny

17 listopada, 2023

Narodowy Instytut Wolności wygrał w drugiej instancji proces sądowy z redaktorem naczelnym portalu Onet.pl. Sprawa dotyczyła artykułu „Pompują miliony dzięki PiS. „To się dzieje na masową skalę”, w którym redakcja podała nieprawdziwe informacje. Materiał był autorstwa red. Aleksandry Pawlickiej i został zamieszczony na portalu 7 marca 2023 r.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który został wydany 7 listopada 2023 r. redaktor naczelny Onet.pl ma opublikować następujące sprostowanie:

 

 

Sprostowanie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 

7 marca 2023 r. w artykule „Pompują miliony dzięki PiS. „To się dzieje na masową skalę” autorstwa red. Aleksandry Pawlickiej redakcja portalu Onet.pl podała nieprawdziwe informacje.

 

Bartłomiej Socha nie mógł oceniać wniosku Stowarzyszenia, którego był współtwórcą. Złożył deklarację bezstronności i wskazał organizacje, w których zdobywał doświadczenie, aby uniknąć konfliktu interesów. Nie był też członkiem panelu ekspertów. Artykuł wprowadza w błąd, sugerując, że eksperci decydują o przyznawaniu funduszy. W rzeczywistości eksperci oceniają wnioski, decyzję podejmuje dyrektor NIW na podstawie rekomendacji panelu ekspertów.

 

Nieprawdą jest, że Fundacja Centrum Samorządowe ma otrzymać 600 tys. zł dotacji. Ocena wniosków przebiega według transparentnych zapisów regulaminów konkursów programów wspierania społeczeństwa obywatelskiego i nie została zakończona do dnia publikacji.

 

Nieprawdą jest, że Stowarzyszenie Wspólnota Mieszkańców Dzielnicy Włochy ma otrzymać z tym roku z NIW 1,1 mln zł. W dniu publikacji artykułu trwała ocena wniosków wg zasad określonych w regulaminach poszczególnych programów. 

 

Wojciech Kaczmarczyk

 

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego”