Kłamstwa dotyczące NIW w Onet. Portal musi zamieścić sprostowanie

1 sierpnia, 2023

Narodowy Instytut Wolności wygrał w pierwszej instancji proces sądowy z redaktorem naczelnym portalu Onet.pl. Redakcja ma opublikować sprostowanie nieprawdziwych informacji na temat dotacji przyznawanych przez NIW-CRSO i osób oceniających wnioski, które ukazały się w materiale udostępnionym w ramach pakietu Onet Premium. Chodzi o artykuł pt. „Pompują miliony dzięki PIS. To się dzieje na masowa skalę”.

 

 

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 23 czerwca 2023 r. nakazał zamieszczenie na portalu Onet.pl w jego wersji Premium sprostowania o następującej treści:

 

Sprostowanie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

7 marca 2023 roku w artykule „Pompują miliony dzięki PIS. To się dzieje na masowa skalę” autorstwa red. Aleksandry Pawlickiej redakcja portalu Onet.pl podała nieprawdziwe informacje.

 

Nieprawdą jest, że Stowarzyszenie Nasze Włochy dostało 1,7 mln zł. Bartłomiej Socha nie oceniał i nie mógł oceniać wniosku Stowarzyszenia, którego był współtwórcą. Złożył deklarację bezstronności i wskazał organizacje, w których zdobywał doświadczenie, aby uniknąć konfliktu interesów. Nie był też członkiem panelu ekspertów.

 

Nieprawdą jest, że Fundacja Centrum Samorządowe ma otrzymać 600 tys. zł dotacji. Ocena wniosków przebiega według transparentnych zapisów regulaminów konkursów programów wspierania społeczeństwa obywatelskiego i nie została zakończona do dnia publikacji.

 

Nieprawdą jest, że Stowarzyszenie Wspólnota Mieszkańców Dzielnicy Włochy ma otrzymać w tym roku z NIW 1,1 mln zł. W dniu publikacji artykułu trwała ocena wniosków wg zasad określonych w regulaminach poszczególnych programów.

 

Nieprawdą jest, że organizacje wymienione w tekście otrzymały w ostatnich latach z Narodowego Instytutu Wolności dotacje w wysokości 4,7 mln zł.

 

                                                                                                                                              Wojciech Kaczmarczyk

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego”

 

Dodatkowo warszawski sąd zarządził na rzecz NIW-CRSO – jako wygranego w procesie – zwrot całości kosztów postępowania. Wyrok jest nieprawomocny.