Kolejne posiedzenie Rady Organizacji Harcerskich

23 lutego, 2024

ROH220224

 

 

22 lutego 2024 roku o godz. 14.00 w Zespole Rezydencji Belweder – Klonowa w Warszawie miało miejsce posiedzenie Rady Organizacji Harcerskich. W trakcie spotkania dyskutowano m.in. na temat działań, jakie można wspólnie podjąć w latach 2023-2024, oraz jak wzajemnie wzmacniać się i zacieśniać współpracę. W wydarzeniu wziął udział Przemysław Jaśkiewicz Z-ca dyrektora NIW-CRSO.

 

 

Posiedzenie poprowadził hm. Jakub Rożek, Przewodniczący Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego.

 

Na początku posiedzenia Przemysław Jaśkiewicz Z-ca dyrektora NIW-CRSO zaznaczył, że współpraca NIW-CRSO z organizacjami harcerskimi jest bardzo ważna, podkreśli wagę częstych spotkań, podczas których omawiane są bieżące problemy. Poinformował również, że do września zeszłego roku do organizacji harcerskich i skautowych popłynęło ok. 90 mln. zł. Złożył również życzenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej wręczył drobne upominki.

 

W trakcie spotkania, o tym jak wyglądają działania harcerzy na Litwie oraz Ukrainie, opowiedziały phm. Alina Ewelina Kieżun, Przewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, oraz Joanna Kula – w zastępstwie hm. Stefana Adamskiego, Przewodniczące Harcerstwa Polskiego na Ukrainie.

 

Phm. Alina Ewelina Kieżun wspomniała m.in. o konferencjach, a także spotkaniach w jakich uczestniczą. Z kolei Joanna Kula opowiedziała o wpływie COVID, a także wojny na działania harcerzy.

 

Podczas posiedzenia zwrócono uwagę na to, aby stwarzać więcej możliwości spotkań w trakcie których będzie można porozmawiać o kluczowych kwestiach dotyczących harcerzy.

 

W spotkaniu udział wzięli również: Łukasz Rzepecki – Doradca Prezydenta RP, Magdalena Sekuła-Szmajdzińska – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Paulina Piechna-Więckiewicz – Podsekretarz Stanu oraz Ada Guźniczak – Szefowa Gabinetu Politycznego Ministry Edukacji.