Komunikat KPRM w sprawie procedury konkursowej w NIW-CRSO

8 lutego, 2024

Zgodnie z treścią komunikatu KPRM z 7 lutego informujemy, że 15 stycznia 2024 r. Agnieszka Buczyńska – Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Przewodnicząca Komitetu do spraw pożytku publicznego podjęła decyzję o wstrzymaniu procesu oceny wniosków w prowadzonym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) konkursie grantowym w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) – edycja 2024. Decyzja Minister Buczyńskiej dotyczyła jedynie konkursu grantowego PROO. Pozostałe konkursy prowadzone przez NIW-CRSO toczą się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

Na wniosek Minister Agnieszki Buczyńskiej, w NIW-CRSO rozpoczęła się kontrola prowadzona przez pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie prawidłowości przeprowadzania procedur konkursowych Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030, edycja 2024.