Komunikat NIW-CRSO – dotacje w ramach programów!

28 marca, 2024

Informacja o dotacjach NIW CRSO

NIW-CRSO otrzymał z KPRM środki na realizację rządowych programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Oto kilka najważniejszych informacji dla wszystkich beneficjentów, którzy czekają na rozstrzygnięcie konkursów, podpisanie umów i wypłatę środków na realizację projektów:

 

 

  • Do 14.04.2024 r. zostaną wysłane przelewy dla organizacji dofinansowanych w ramach Rządowych Programów NOWEFIO oraz PROO w edycjach 2022-2023 na realizację zadań w roku 2024. Warunkiem jest rozliczenie sprawozdania za rok 2023 i innych zobowiązań wobec NIW-CRSO oraz brak trwającej kontroli w organizacji;
  • Do 31.03.2024 opiekunowie projektów dofinansowanych w ramach edycji 2024 Rządowego Programu NOWEFIO skontaktują się z organizacjami, które otrzymały dofinansowanie w celu przeprowadzenia procesu kontraktowania umów;
  • Umowy z Operatorami Rządowego Programu NOWEFIO Priorytet 1 zostaną podpisane do 07.04.2024;
  • Rozstrzygnięcie konkursu w ramach edycji 2024 Rządowego Programu PROO Priorytety: 1b, 2a, 3 i 4 planowane jest do 7.04.2024 r.;
  • Rozstrzygnięcie konkursu w ramach edycji 2024 Rządowego Programu PROO Priorytet 1a planowane jest do 14.04.2024 r.;

 

  • Do 25.04.2024 r. zostaną wysłane przelewy dla organizacji dofinansowanych w ramach PRWUL, edycja 2023 na realizację zadań w roku 2024. Warunkiem jest rozliczenie sprawozdania za rok 2023 i innych zobowiązań wobec NIW-CRSO oraz brak trwającej kontroli w organizacji;
  • Do 15.04.2024 r. opiekunowie Rządowych Programów FM, ROHiS, ROP, PIR, MDS (edycja 2024) skontaktują się z organizacjami, które otrzymały dofinansowanie w celu podpisania umowy.

 

  • Do 14.04.2024 r. zostaną wysłane przelewy w ramach II transzy dotacji dla organizacji dofinansowanych w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 w ramach ścieżki „Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO” w Wariancie I. Warunkiem jest rozliczenie sprawozdania za rok 2023 i innych zobowiązań wobec NIW-CRSO oraz brak trwającej kontroli w organizacji;
  • Do 20.04.2024 r. zostaną wysłane przelewy dla organizacji dofinansowanych w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 w ramach ścieżki „Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO” w Wariancie II. Warunkiem jest przekazanie przez Beneficjenta do NIW-CRSO podpisanej umowy na realizację zadania.
  • Do 25.04.2024 r. zostaną wysłane przelewy w ramach III transzy dotacji dla organizacji dofinansowanych w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 w ramach konkursu „Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu”, edycja 2022-2024. Warunkiem jest rozliczenie sprawozdania za rok 2023 i innych zobowiązań wobec NIW-CRSO oraz brak trwającej kontroli w organizacji.