Komunikat: PROO 2a, edycja 2024

4 kwietnia, 2024

PROO - komunikat - Priorytet 2a

 

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu ogłoszonego w ramach Rządowego Programu PROO w edycji 2024, w ramach Priorytetu 2a Dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów żelaznych nie został dofinansowany żaden ze złożonych wniosków.

 

 

Decyzja ta wynika z następujących przesłanek:

 

 

Niska efektywność działań realizowanych w ramach zadań dofinansowanych w Priorytecie 2a w poprzednich edycjach

Organizacjom, które zakończyły realizację 3-letnich zadań z zakresu przygotowania do budowania kapitału żelaznego poświęcony jest Priorytet 2b Dofinansowanie początkowych kapitałów żelaznych. Na realizację zakończonych zadań w ramach PROO 2a udzielono łącznie dotację w kwocie 12,5 mln zł. Natomiast, w ramach konkursu ogłoszonego w Priorytecie 2b jedynie 3 z 30 organizacji uprawnionych do udziału w konkursie złożyło wnioski (z czego jeden został oceniony negatywnie merytorycznie). Pozostałe organizacje, pomimo zrealizowania 3-letniego zadania o średniej wartości 420.000 zł nie zdecydowało się na budowanie kapitału żelaznego w ramach PROO 2b.

 

 

Wysoki odsetek wniosków ocenionych negatywnie merytorycznie

W edycji 2024 programu PROO, w Priorytecie 2a odsetek wniosków ocenionych negatywnie merytorycznie wyniósł 30,5% złożonych wniosków. Jest to najwyższy odsetek wniosków negatywnych merytorycznie spośród wszystkich Priorytetów PROO 2024 (średnia dla pozostałych priorytetów to 15%).

 

 

Niska liczba wniosków złożonych w ramach Priorytetu 2a

Spośród priorytetów 1a, 2a, 3 oraz 4 Programu PROO w edycji 2024 najniższa liczba wniosków została złożona w Priorytecie 2a. Najniższe zainteresowanie organizacji pozarządowych uczestnictwem w Priorytecie 2a zauważalne jest także w poprzednich edycjach Programu.

 

 

Wnioski o niemal identycznej treści

Wśród wniosków ocenionych najwyżej w ramach edycji 2024 w Priorytecie 2a znajdują się wnioski o niemal identycznej treści. Wskazuje to na powielanie przez organizacje we wnioskach działań, które były realizowane w minionych latach, co może wpływać na niską efektywność PROO 2a.

 

Powyższe przesłanki wskazują, iż formuła Priorytetu 2a wymaga weryfikacji i zmian, tak by faktycznie realizacja zadań w ramach priorytetu przyczyniała się do realizacji celów Programu. W tym celu przeprowadzone zostaną szerokie konsultacje założeń do regulaminu konkursu w edycji 2025.

 

 

W związku z powyższym, procedowana jest zmiana planu finansowego Rządowego Programu PROO oraz planu finansowego Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w wyniku której niewykorzystane środki zaplanowane na realizację Priorytetu 2a w edycji 2024 zostaną przesunięte na realizacje zadań w Priorytecie 1a, co pozwoli na udzielenie grantów większej liczbie organizacji na wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego.