Komunikat

28 kwietnia, 2023

W związku z trwającą oceną merytoryczną wniosków złożonych w ramach konkursu Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030, edycji 2023 – Priorytet 1a, 1b, 2a, 3 i 4 oraz mając na uwadze dużą liczbę wniosków złożonych w konkursie zmianie uległ termin rozstrzygnięcia konkursu.

 

Powyższa decyzja podyktowana jest potrzebą zapewnienia jak najwyższej jakości ocen merytorycznych oraz racjonalnego rozdysponowania dostępnych środków finansowych między organizacje wnioskujące o wsparcie.

 

Rozstrzygnięcie konkursów planowane jest do 5 maja.