Konferencja doroczna NIW „Wyzwania sektora pozarządowego w zmieniającej się rzeczywistości”

18 listopada, 2021

Zbliżające się wydarzenie jest czwartą edycją konferencji organizowanej corocznie przez NIW-CRSO. Dla wszystkich zainteresowanych polskim sektorem pozarządowym jest to wyjątkowa okazja do dyskusji na temat perspektyw rozwoju oraz bieżących wyzwań, które stoją przed organizacjami działającymi w tym obszarze.

 

 

Przewodnim tematem tegorocznego spotkania będzie właśnie zmieniająca się rzeczywistość i stawiane przez nią wyzwania. Ostatnie lata pokazały, jak ważna jest umiejętność szybkiego przystosowania sektorów pozarządowego oraz publicznego do nowych warunków, a także uwypukliły aspekty, które wymagają poprawy. Organizacje III sektora muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości, aby być w stanie skutecznie budować nowoczesne społeczeństwo obywatelskie i realizować swoją misję.

 

 

W licznych panelach dyskusyjnych udział wezmą przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji publicznej i świata nauki. Poruszone zostaną m.in. takie tematy jak odporność NGO na kryzysy, dyplomacja obywatelska oraz aktywizacja młodzieży w czasach kryzysu.

 

 

Szczegółowy program konferencji dostępny jest tutaj

 

 

W celu rejestracji udziału on-line należy wypełnić formularz