Konferencja „Ku przyszłości poradnictwa obywatelskiego” z udziałem dyrektora NIW-CRSO

27 marca, 2023

Upowszechnianie idei poradnictwa obywatelskiego, stworzenie przestrzeni dialogu praktyków i teoretyków o aktualnych wyzwaniach i przyszłości poradnictwa to główne cele konferencji „Ku przyszłości poradnictwa obywatelskiego”, która 24 marca odbyła się w Falentach pod Warszawą. W wydarzeniu uczestniczył Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności.

 

 

Konferencja była okazją do dyskusji na temat m.in. procesu kształtowania się systemu poradnictwa w Polsce, roli standardów w funkcjonowaniu organizacji poradniczych. W jednym z paneli dyskusyjnych wziął udział Dyrektor NIW Wojciech Kaczmarczyk. Jego uczestnicy dyskutowali o roli sektora pozarządowego w realizacji zadań publicznych, a także o tym, jak powinna wyglądać współpraca i budowanie partnerskich relacji pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.

 

Konferencja „Ku przyszłości poradnictwa obywatelskiego” zainaugurowała projekt pod tym samym tytułem, realizowany przez Związek Biur Porad Obywatelskich na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji poradniczych, wdrożenia dobrych praktyk dla standardów świadczonych usług oraz zwiększenia współpracy i wymiany doświadczeń wewnątrz- i międzyśrodowiskowej. Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.