Konferencja nt. współpracy samorządów z III sektorem – program

25 marca, 2019

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – doświadczenia, perspektywy, wyzwania

3 kwietnia 2019 r., Łódź

Konferencja „Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – doświadczenia, perspektywy, wyzwania” odbędzie się 3 kwietnia 2019 r. w budynku Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., w Łodzi. Wydarzenie jest organizowane wspólnie przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Celem konferencji jest dyskusja na temat jakości współpracy sektora publicznego z sektorem pozarządowym, szukanie najkorzystniejszych kierunków rozwoju i pokazanie dobrych praktyk współdziałania sfery publicznej i NGO.

Gościem honorowym wydarzenia będą prof. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego oraz Paweł Szefernaker – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Ramowy program konferencji