Konferencja nt. współpracy samorządów z III sektorem – rejestracja zakończona

20 marca, 2019

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – doświadczenia, perspektywy, wyzwania

3 kwietnia 2019 r., Łódź

 

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem konferencją i wyczerpaniem przewidywanej liczby miejsc, rejestracja na wydarzenie została zamknięta. rialnego oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Celem konferencji jest dyskusja na temat jakości współpracy sektora publicznego z sektorem pozarządowym, szukanie najkorzystniejszych kierunków rozwoju i pokazanie dobrych praktyk współdziałania sfery publicznej i NGO.

Gościem honorowym wydarzenia będą prof. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego oraz Paweł Szefernaker – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Wkrótce przedstawimy ramowy program konferencji.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają noclegu/transportu.
Formularz rejestracji znajduje się na stronie www.nist.gov.pl/rejestracja.
! Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konferencji przed wysłaniem swojego zgłoszenia.