Konferencja nt. współpracy samorządów z III sektorem

9 kwietnia, 2019

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – doświadczenia, perspektywy, wyzwania

3 kwietnia 2019 r., Łódź

Konferencja „Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – doświadczenia, perspektywy, wyzwania”  została zorganizowana wspólnie przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, w  której siedzibie odbyło się to wydarzenie.

Celem konferencji była dyskusja na temat jakości współpracy sektora publicznego z sektorem pozarządowym, szukanie najkorzystniejszych kierunków rozwoju i pokazanie dobrych praktyk współdziałania sfery publicznej i NGO. Gościem honorowym wydarzenia był prof. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Pierwszy wspólny projekt Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego oraz Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego był również okazją do podpisania uroczystego porozumienia o współpracy między obiema instytucjami, której celem będzie usprawnienie współdziałania administracji terytorialnej i III sektora. W obecności Premiera Glińskiego porozumienie podpisali – w imieniu NIST – Dyrektor Iwona Wieczorek, a w imieniu NIW-CRSO Dyrektor Wojciech Kaczmarczyk.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji!