Konferencja o nowym wymiarze wolontariatu Civil Society Gathering: The next steps of youth engagement in Poland. Zapraszamy na otwartą debatę

8 kwietnia, 2024

Official Agenda - Invitation 12 april 2024

12 kwietnia 2024 roku w murach Szkoły Głównej Handlowej, przy al. Niepodległości 162 w Warszawie, odbędzie się wydarzenie poświęcone organizacjom pozarządowym oraz wolontariatowi młodzieżowemu pt. „Civil Society Gathering: The next steps of youth engagement in Poland”. Organizatorami spotkania są Collectif for a European Civic Service, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, oraz Stiftung Zukunft Berlin. Organizację konferencji wspiera również Ambasada Niemiec i Ambasada Francji oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO). W wydarzeniu udział weźmie Michał Braun dyrektor NIW-CRSO.

 

 

Tematem piątkowej konferencji będzie projekt Civic Service, który jest realizowany w wybranych krajach europejskich.

 

Civic Cervice to program wolontariatu systematycznego, który jest realizowany w wybranych krajach europejskich i adresowany do pełnoletnich, młodych uczących się osób. Program ma łączyć wolontariat krajowy z zagranicznym, w ramach którego połowa projektu odbywa się w swoim kraju a druga – za granicą. Udział wolontariuszy w programie umożliwia im nabycie określonych kluczowych kompetencji, zwiększa konkurencyjność na rynku pracy, pozwala zweryfikować plany zawodowe i edukacyjne. Młodzi ludzie angażują się w projekty wolontariackie dostosowane do ich zainteresowań i kompetencji w wybranej organizacji goszczącej na terenie miejsca zamieszkania, lub poza nim w wymiarze odpowiadającym zatrudnieniu na cały lub części etatu, w okresie od 3 do 12 miesięcy.

 

Wolontariusze otrzymają w ramach programu wszystkie niezbędne świadczenia potrzebne do zrealizowania służby: środki na pokrycie kosztów wyżywienia, lokalny transport i kieszonkowe, a w przypadku służby wolontariackiej poza miejscem zamieszkania, także zakwaterowanie oraz zwrot kosztów relokacji.

 

Udział wolontariusza w Civic Service potwierdzony jest certyfikatem w systemie Youthpass lub innym narzędziem dostępnym na otwartym rynku. Youthpass jest narzędziem służącym do dokumentowania i uznawania efektów uczenia się, a także kompetencji zdobytych w trakcie projektu. Umożliwia on dokonanie refleksji i oceny własnego rozwoju podczas trwania działań projektowych.

 

W trakcie spotkania zostaną poruszone istotne kwestie dotyczące m.in. powstania „Erasmusa wolontariuszy”, rozwoju Europejskiego Korpusu Solidarności czy tworzenia programów wolontariatu w każdym Państwie członkowskim.

 

Konferencję wypełnią prezentacje, debaty, dyskusje i przemówienia. W wydarzeniu udział weźmie 60 przedstawicieli stowarzyszeń z Polski, Niemiec i Francji.

 

Druga część wydarzenia  jest otwarta dla szerszej publiczności. W celu rejestracji na wydarzenie prosimy o kontakt z Anais Lamotte European Civic Service: anais.lamotte@service-civique-europeen.com, do dnia 09.04.2024 r: