Konferencja „Our Future Forum 2021” – patronat NIW-CRSO

9 marca, 2021

6 marca dyrektor NIW-CRSO Wojciech Kaczmarczyk wziął udział w konferencji „Our Future Forum 2021”. Głównym tematem omawianym podczas spotkania były możliwości edukacyjne polskiej młodzieży, innowacje w oświacie oraz wsparcie absolwentów na rynku pracy. Narodowy Instytut Wolności objął patronat nad tym wydarzeniem. 

W panelu pt. „Edu 2.0 – jak widzimy polski system edukacji za 10 lat” oprócz Wojciecha Kaczmarczyka wzięli udział: Piotr Mazurek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej pełniący również funkcję przewodniczącego Rady NIW-CRSO; Anna Sokołowska, dyrektorka Centralnego Domu Technologii oraz Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii.

Paneliści dyskutowali nt. funkcjonowania systemu edukacji w kontekście budowania postaw prospołecznych. Dyrektor NIW podkreślił, że:

W procesie edukacji ważny jest nie tylko sam proces poznawczy, ale również jego zakorzenienie w systemie aksjologicznym. System wartości pozwala zadawać sobie pytania i szukać na nie odpowiedzi, tak aby można było mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata.

Goście zaproszeni przez organizatorów konferencji wskazywali również korzyści, jakie mogą odnieść osoby zaangażowane w realizację projektów społecznych. Jedną z nich jest rozwój kompetencji społecznych.

Budowanie kluczowych kompetencji społecznych odbywa się poprzez wolontariat. Bardzo ważne jest, aby rozwijać go na możliwie najwcześniejszym etapie rozwoju człowieka. Badania pokazują, że w wolontariat najczęściej angażują się młodzi ludzie w wieku 15-25 lat, właśnie w czasie nauki w szkole średniej i na studiach. – mówił Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW.

Paneliści zastanawiali się także, czy młodzi ludzie mają skuteczne narzędzia do tego, żeby ich głos i potrzeby były słyszane w przestrzeni publicznej i aby były brane pod uwagę przez decydentów. Piotr Mazurek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej wskazywał tu na istotną rolę młodzieżowych rad dialogu obywatelskiego.

Konferencja została przygotowana przez Our Future Foundation, organizację która każdego roku zapewnia bezpłatne wsparcie dla dziesiątek polskich licealistów, którzy chcą aplikować na najlepsze światowe uczelnie wyższe. We współpracy z partnerami oferuje ona uzdolnionym licealistom programy stypendialne i mentoringowe, które łączą młodych liderów z ludźmi sukcesu oraz przyszłymi pracodawcami. Fundacja organizuje także liczne wydarzenia, integrujące środowisko zmotywowanych do działania młodych Polaków.

Zapis całej konferencji dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/OurFutureFoundationPL/videos/437311490877462