Przedłużony termin rejestracji na konferencję nt. 2.16 PO WER

6 czerwca, 2019

Konferencja pt. „Dobre prawo. Wsparcie dla podmiotów trzeciego sektora i administracji publicznej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Konferencja odbędzie się 13 czerwca 2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sali im. Anny Walentynowicz. Celem wydarzenia jest podsumowanie dotychczasowych efektów wdrażania przez Instytucję Pośredniczącą w KPRM Działania 2.16 PO WER oraz omówienie planów naborów wniosków w drugiej połowie perspektywy finansowej.

Do udziału w panelach konferencyjnych zostali zaproszeni przedstawiciele administracji rządowej, eksperci oraz beneficjenci Programu, którzy przedstawią realizowane przez nich projekty i podzielą się swoimi doświadczeniami.

Program konferencji

Organizatorzy zapraszają na to wydarzenie wszystkich zainteresowanych – przedstawicieli trzeciego sektora, administracji publicznej oraz osoby, które chcą się więcej dowiedzieć nt. Funduszy Europejskich.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych na wydarzenie został przedłużony do 10 czerwca 2019 r. Należy je przesyłać na adres: efs@kprm.gov.pl. Liczba miejsc ograniczona!

Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji otrzymają Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z adresem wskazanym w formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy

Strona organizatora