Konferencja pt. „Wolontariusze – obywatele budujący przyszłość Europy”

1 lipca, 2022

Dyrektor NIW-CRSO Wojciech Kaczmarczyk 7 lipca weźmie udział w konferencji pt. „Wolontariusze – obywatele budujący przyszłość Europy”. Organizatorem wydarzenia jest Grupa Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES).

 

WOLONTARIUSZE. Pracują bezpłatnie, poświęcają prywatny czas, niejednokrotnie angażują własne środki, skupiają się na zadaniu, wykonują swoją pracę bez rozgłosu. Działają indywidualnie lub w ramach instytucji, czy organizacji pozarządowej. Odgrywają nieocenioną rolę w kształtowaniu naszego społeczeństwa i w podejmowaniu wyzwań społecznych. W sytuacjach wyjątkowych, jak to pokazuje reakcja na pandemię COVID-19 i wojnę na Ukrainie, nie czekają na wezwanie a samoistnie organizują się i znajdują na pierwszej linii działań, by zapewniać niezbędne usługi ludziom w potrzebie.

 

Aby przeanalizować wkład wolontariuszy w życie społeczne, Grupa Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) 7 lipca br. organizuje w Gdańsku konferencję pt. „Wolontariusze – obywatele budujący przyszłość Europy”. Wydarzenie stanowi część trzydniowej misji do Gdańska, który jest w tym roku Europejską Stolicą Wolontariatu.

 

W wydarzeniu wezmą udział wolontariusze, naukowcy, przedstawiciele krajowych i europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz organów publicznych. Debata będzie dotyczyła takich obszarów jak:

 

  • tendencje w rozwoju wolontariatu w Unii Europejskiej,
  • wsparcie organów publicznych dla organizacji i wolontariuszy,
  • nowe formy wolontariatu.

 

Dyrektor NIW-CRSO weźmie udział w sesji inauguracyjnej oraz w panelu pt. „Wsparcie władz publicznych dla organizacji i wolontariuszy”. Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: https://www.eesc.europa.eu/pl/agenda/our-events/events/wolontariusze-obywatele-budujacy-przyszlosc-europy-gdansk

 

Misja jest organizowana we współpracy z Europejskim Centrum Wolontariatu (CEV), Miastem Gdańsk, Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Związkiem Harcerstwa Polskiego i Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej.