Konferencja: Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ

27 lutego, 2020

Zapraszamy na konferencję organizowaną wspólnie przez NIW-CRSO, Grupę III „Różnorodność Europy” Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, pt. „Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ – 9 lat po Europejskim Roku Wolontariatu”.

Celem konferencji, która odbędzie się 12 marca, jest podkreślenie społecznego i ekonomicznego znaczenia wolontariatu w odniesieniu do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. W obliczu rosnących wyzwań społecznych, którym często instytucje w państwach członkowskich UE nie są w stanie sprostać, wolontariusze mogą skutecznie wesprzeć realizację tych celów, ponieważ są w stanie odpowiadać na potrzeby społeczne szybciej i efektywniej, niż instytucje publiczne.

Program konferencji obejmie następujące obszary tematyczne: (1) aktualny stan wolontariatu w Unii Europejskiej i w Polsce oraz wdrażanie w tym w kontekście konkluzji Rady z 2011 r., (2) wsparcie organizacji i wolontariuszy przez instytucje publiczne, (3) wolontariat międzynarodowy, (4) przemiany społeczne i ich wpływ na rozwój nowych form działalności wolontariackiej.

Szczegółowy Program i dodatkowe informacje na temat Konferencji dostępne są na regularnie aktualizowanej stronie internetowej wydarzenia.

Rejestracja na konferencję dostępna jest tutaj. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 Marca 2020.

Data: 12 marca 2020 r., w godz. 9.30–17.15
Rejestracja rozpocznie się o 8.15

Miejsce: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3 Warszawa,

Ważne: należy przynieść dowód osobisty lub paszport i być przygotowanym na kontrolę bezpieczeństwa podobną do tej na lotnisku.

Spotkajmy się 12 marca!