Konferencja „Wolontariusze – obywatele budujący przyszłość Europy”

7 lipca, 2022

W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Wolontariusze – obywatele budujący przyszłość Europy”. Organizatorem wydarzenia była Grupa Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES).

 

Wydarzenie stanowi część trzydniowej misji do Gdańska, który jest w tym roku Europejską Stolicą Wolontariatu.

 

Konferencja została otwarta przez Séamusa Bolanda, Przewodniczącego Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EKES), który podkreślił, że w Europie co piąta osoba w wieku powyżej 16. roku życia jest zaangażowana w wolontariat. Wolontariusze, wspomagani przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, wypracowują 5% europejskiego PKB, dlatego tak ważne jest, aby otrzymywali wsparcie rządów.

 

W sesji inauguracyjnej wzięli także udział Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska; Gabriella Civico, Dyrektor Europejskiego Centrum Wolontariatu (CEV) i członkini Europejskiego Komitetu Sterującego Stowarzyszenia Społeczeństwo Obywatelskie Europy; Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Krzysztof Pater, Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, członek EKES.

 

– Bardzo się cieszę, że debata Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego odbywa się właśnie w Polsce. To ważny znak dla Europy i ważny znak dla polskich wolontariuszy. Spotkanie w Gdańsku to uznanie dla miasta, dla setek wolontariuszy z Gdańska i tysięcy z całej Polski – mówił Dyrektor Kaczmarczyk.

 

Dodał również, że wg statystyk GUS 3% polskiego PKB wypracowują właśnie wolontariusze, a zastąpienie ich pracy wymagałoby zdobycia 40 mld zł. Dowodzi to, że bezinteresowna praca wolontariuszy ma wymierny nie tylko społeczny, ale także ekonomiczny wpływ na rozwój całego kraju.

 

Podczas sesji pt. „Wsparcie władz publicznych dla organizacji i wolontariuszy”, moderowanej przez Szymona Knittera, specjalistę ds. projektów w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku panelistami  byli: dr Christoph Steegmans, Dyrektor podwydziału ds. zaangażowania obywatelskiego i wolontariatu z niemieckiego Ministerstwa Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży; Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO; Jakob Flou Kristensen, Szef administracji w wydziale ds. społeczeństwa obywatelskiego i współtworzenia, gmina Aarhus w Danii; Monika Chabior, Zastępczyni Prezydent Miasta Gdańska.

 

–  Zależy nam na kształtowaniu odpornego społeczeństwa, które będzie respektowało prawa wszystkich obywateli –  mówiła Monika Chabior. Nawiązując do tego stwierdzenia, przedstawiła inicjatywy podejmowane przez władze Gdańska, angażujące wolontariuszy i wspierające rozwój społecznej partycypacji mieszkańców.

 

– Powinnością władzy publicznej jest pomaganie w rozwoju sektora publicznego. Wynika to z zasady pomocniczości państwa. Powinno ono wspierać mniejsze wspólnoty w budowaniu tego, co jest dla nich ważne, w tym dla działań obywatelskich – podkreślał Wojciech Kaczmarczyk.

 

Opisując założenia, które legły u podstaw utworzenia rządowych programów wsparcia sektora pozarządowego, dyrektor NIW-CRSO mówił:

– Ważne są struktury, czyli zinstytucjonalizowanie działań, których celem jest wspieranie sektora obywatelskiego, ale istotne jest też wsparcie organizacji, ponieważ organizacje powinny być silne nie tylko wolontariatem, ale też swoimi własnymi strukturami.

 

Następnie dyrektor NIW-CRSO przedstawił krótki rys historyczny kształtowania się systemu wsparcia organizacji pozarządowych i wolontariatu w Polsce, począwszy od 1989 r. Zaprezentował też rządowy program Korpus Solidarności, podając jego najważniejsze założenia, cele i poziom realizacji. Kończąc swoją wypowiedź, powiedział:

– Przyglądamy się wszystkim działaniom, które odbywają się w przestrzeni europejskiej, np. Europejskiemu Korpusowi Solidarności. Przyglądamy się doświadczeniom włoskim, francuskim i niemieckim. Analizujemy możliwość wprowadzenia w Polsce „national service”, czyli służby obywatelskiej, którą mogliby świadczyć zarówno młodzi jak i seniorzy, a także osoby w innym wieku.

 

Konferencja została zarejestrowana w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) i jest dostępna na stronie wydarzenia: https://www.eesc.europa.eu/pl/agenda/our-events/events/volunteers-citizens-building-future-europe-gdansk/webstream