Kongres Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim

20 kwietnia, 2018

Kongres Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim to pierwsze tak duże wydarzenie zorganizowane dla III sektora na Lubelszczyźnie. Przez 4 dni, od 16 – 19 kwietnia, społecznicy spotkali się  4 miastach: Lublinie, Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej.

W trakcie Kongresu oprócz prezentacji i dyskusji, wymiany dobrych praktyk odbyły się równolegle Targi NGO Cudze chwalicie swojego nie znacie. Organizacje pozarządowe z województwa lubelskiego prezentowały na nich swoją działalność i promowały usługi i wyroby. W każdym z miast zostały przyznane Dyplomy Uznania i Medale Wojewody Lubelskiego wyróżniającym się organizacjom pozarządowym lub indywidualnym społecznikom.

NIW-CRSO był obecny podczas wszystkich dni trwania Kongresu. Dziękujemy organizatorom za możliwość zaprezentowania informacji o najważniejszych zmianach w prawie i planowanych działaniach Instytutu na rzecz III sektora. Dziękujemy też wszystkim uczestnikom za inspirację! Aktywność i rozmach organizacji na Lubelszczyźnie robi ogromne wrażenie!