Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych pod auspicjami Prezydenta RP

14 lutego, 2020

Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych, organizowany pod auspicjami Prezydenta RP, to wydarzenie, które ma dać początek pracom nad integracją profesji i zawodów pomocowych. Spotkanie przedstawicieli różnych środowisk zawodowych będzie okazją do wymiany doświadczeń i określenia tego, co profesjonalistów łączy.

Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych stanowi kontynuację Kongresu Poradnictwa, który miał miejsce 1 lipca 2019 roku. Dlatego zostaną na nim zaprezentowane rezultaty prac podjętych po pierwszym kongresie, które maja na celu wsparcie rozwoju profesjonalnego poradnictwa jako usługi społecznej pierwszego kontaktu. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane i poddane pod dyskusję propozycje rozwiązań przygotowane w Narodowej Radzie Rozwoju.

Kiedy: 25 lutego 2020 r.
Gdzie: Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1
Rejestracja: do 21 lutego 2020 r. kliknij tuta

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia i rejestracji!