Konkurs Uzupełniający Partnerstwo dla Wolontariatu: ocena formalna

Zapraszamy organizacje uczestniczące w Konkursie Uzupełniającym Programu Korpus Solidarności do zapoznania się z wynikami oceny formalnej.

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie Programu Korpus Solidarności „Partnerstwo dla Wolontariatu”. Wszystkie oferty zostały poddane ocenie formalnej.

Wyniki

W konkursie złożono 6 wniosków. Do oceny formalnej zakwalifikowano 6 wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę formalną.

Lista wniosków ocenionych formalnie

Informacja o wyniku oceny formalnej została udostępniona wszystkim wnioskodawcom w Systemie Obsługi Dotacji oraz przesłana na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Maria Dziecielska 12 lipca 2019 11:20:18
Wprowadził informację do BIP Maria Dziecielska 12 lipca 2019 11:20:18
Ostatnio modyfikował: 12 lipca 2019 11:20:18