Konkurs Uzupełniający Partnerstwo dla Wolontariatu: ocena merytoryczna

23 lipca, 2019

Mamy już wyniki oceny merytorycznej! A co to oznacza? Możemy się już pochwalić pełnym składem Partnerów Korpusu Solidarności w całej Polsce!

22 lipca 2019 r. odbył się Panel Ekspertów, którzy dokonali końcowej oceny merytorycznej wniosków złożonych w Konkursie Uzupełniającym „Partnerstwo dla Wolontariatu”.

Wyniki

W ramach oceny merytorycznej eksperci ocenili 6 wniosków, które wcześniej pomyślnie przeszły ocenę formalną. Poniżej przedstawiamy listy rankingowe:

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji.pdf
Lista wniosków rezerwowych.pdf
Lista wniosków odrzuconych – niezakwalifikowanych.pdf

Partnerzy Korpusu Solidarności

Organizacjom, które zostały zakwalifikowane do Konkursu Uzupełniającego serdecznie gratulujemy! Mamy nadzieję na owocną współpracę, a pierwsze działania już przed nami. Zatem, do zobaczenia!