Konkurs w ramach tegorocznej edycji Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 rozstrzygnięty!

24 listopada, 2023

Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej ofert złożonych w tegorocznym konkursie organizowanym w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033, edycja 2024.

 

Gratulujemy wszystkim organizacjom, które będą realizować zadania mające na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życiu publicznym.

W konkursie złożono łącznie 290 ofert.

  • W ramach Priorytetu 1.: Aktywizacja młodzieży w samorządach dofinansowanie uzyska 17
  • W ramach Priorytetu 2.: Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym
  • W ramach Priorytetu 3.: Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych dofinansowanie uzyska 120

Z organizacjami, których oferty zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się pracownicy Biura Programów Tematycznych na początku grudnia.

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

 

Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy skierowany jest do organizacji młodzieżowych, młodzieżowych rad i sejmików. Zakłada wsparcie ich rozwoju w realizacji przedsięwzięć realizowanych przez rady i sejmiki dla wspólnot lokalnych, aktywizację młodzieży skupionej w samorządach i uczelnianych organizacjach, zwiększenie obecności organizacji młodzieżowych w życiu publicznym oraz budowy i wzmocnienie ich potencjału poprzez poprawę zarządzania, tworzenie i doskonalenie zasobów,  a także tworzenie i rozwijanie strategii działania organizacji.

 

  1. Lista ofert kwalifikujących się do dofinansowania – Priorytet 1
  2. Lista ofert ocenionych negatywnie merytorycznie – Priorytet 1
  3. Lista niezakwalifikowanych do realizacji (lista rezerwowa) – Priorytet 1
  4. Lista ofert kwalifikujących się do dofinansowania – Priorytet 2-3
  5. Lista ofert ocenionych negatywnie merytorycznie – Priorytet 2-3
  6. Lista niezakwalifikowanych do realizacji (lista rezerwowa) – Priorytet 2-3