Konsultacje publiczne zmian w Korpusie Solidarności

28 marca, 2023

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących zmian w Korpusie Solidarności – Rządowym Programie Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

 

Sugestie, opinie oraz informacje nt. Programu, które pojawiały się systematycznie wśród uczestników Korpusu Solidarności oraz w środowiskach podejmujących współpracę z wolontariuszami, posłużyły do przygotowania zmian dla nowych ram realizacji Programu.

 

Zmiany dotyczą m.in. częstotliwości i długości trwania wolontariatu w Korpusie Solidarności, nowych wartości rodzajów wskaźników realizacji działań, nowych działań przewidzianych do realizacji w Programie.

 

Dokumenty, które poddane zostaną konsultacjom oraz zasady udziału w nich, dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/pozytek/projekt-uchwaly-rady-ministrow-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-korpus-solidarnosci–rzadowy-program-wspierania-i-rozwoju-wolontariatu-dlugoterminowego-na-lata-2018–2030

 

Uwagi i opinie należy przesyłać na adres: konsultacje_DOB@kprm.gov.pl

 

Zapraszamy!