Konsultacje Regulaminów konkursów edycji 2024 rządowych programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

3 lipca, 2023

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektów Regulaminów konkursów w edycji 2024 rządowych programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego:

  • Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030;
  • Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030;
  • Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030;
  • Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021–2030;
  • Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033;
  • Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033;
  • Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.

 

W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminów możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Załączniki do regulaminów nie podlegają konsultacjom społecznym gdyż wynikają z rozporządzeń wykonawczych wydanych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adresy:

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 FIO@niw.gov.pl
Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 PROO@niw.gov.pl
Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 ROHiS@niw.gov.pl
Rządowy Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021–2030 MDS@niw.gov.pl
Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033 ROP@niw.gov.pl
Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033 FM@niw.gov.pl
Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 PIR@niw.gov.pl

 

do dnia 17 lipca 2023 r. na formularzu, który można pobrać poniżej. Następnie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sporządzi zestawienie uwag, które zostanie  przedstawione Komitetom Sterująco-Monitorującym oraz opublikowane na stronie NIW-CRSO.

 

Do pobrania: