Konsultacje Regulaminu konkursu „Partnerstwo dla Wolontariatu”, edycja 2024

19 stycznia, 2024

Serdecznie zapraszamy do wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu otwartego konkursu ofert „Partnerstwo dla Wolontariatu”, edycja 2024.

 

Konkurs realizowany jest w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030. Celem konkursu jest wybór Partnerów Regionalnych i Partnerów Lokalnych, działających na terenach całego kraju, którzy będą wspierać realizację Programu. Szczegóły konkursu znajdują się w projekcie Regulaminu.

 

Prosimy o zgłaszanie uwag do Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do 2 lutego 2024 roku poprzez platformę Stacja Konsultacja (link).