Konsultacje Regulaminu konkursu PROO 2023

20 października, 2022

Dyrektor NIW-CRSO zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu na rok 2023 w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

 

W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych.

 

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres: proo@niw.gov.pl do dnia 3 listopada 2022 r. na formularzu, który można pobrać poniżej. Następnie NIW-CRSO sporządzi zestawienie uwag, które zostanie przedstawione Komitetowi Sterująco-Monitorującemu oraz opublikowane na stronie NIW-CRSO.