Konsultacje Regulaminu konkursu „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”

26 maja, 2023

W ramach Programu Korpus Solidarności realizowana będzie innowacyjna ścieżka wspierania pn. „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”, której głównym celem jest  wzmocnienie organizacji pozarządowych w zakresie profesjonalnego podejścia do organizacji i zarządzania wolontariatem, wsparcie finansowe i pozafinansowe na usprawnienie współpracy  z wolontariuszami. Zainteresowane organizacje w drodze konkursu ofert  „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”  ubiegać się mogą o  środki  finansowe na:

  • zatrudnienie koordynatora wolontariatu;
  • bieżące potrzeby operacyjne  organizacji w zakresie współpracy z wolontariuszami i wdrażanie w organizacji  kompleksowego systemu zarządzania wolontariuszami.

 

W związku z planowanym wdrożeniem nowego programu w ramach działalności Korpusu Solidarności,  Dyrektor NIW-CRSO zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!” na rok 2023 (edycja 2023 – 2025) w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego  na lata 2018-2030.

 

POBIERZ PROJEKT REGULAMINU KONKURSU

 

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres korpussolidarnosci@niw.gov.pl  do dnia 9 czerwca 2023 r. na FORMULARZU. Następnie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sporządzi zestawienie uwag, które zostanie opublikowane na stronie NIW-CRSO.

 

W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych.