Konsultacje regulaminu: Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu (edycja 2022-2024)

24 lutego, 2022

Serdecznie zapraszamy do wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu otwartego konkursu ofert „Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja  2022 – 2024”!

 

 

Konkurs realizowany jest w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030. Celem konkursu jest wybór Partnerów Lokalnych, działających na terenach powiatów, którzy będą wspierać realizację Programu. Wszelkie szczegóły znajdują się w projekcie Regulaminów umieszczonych na platformie.

 

 

Prosimy o zgłaszanie uwag do Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2022 roku poprzez platformę Stacja Konsultacja.