Konsultacje społeczne Regulaminu konkursu ROHiS Edycja 2020

22 listopada, 2019

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Regulaminu konkursu ROHiS, Edycja 2020.

Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 (ROHiS) przewiduje wsparcie organizacji harcerskich jako strategicznych partnerów państwa w dziele wychowania młodych ludzi. Program ma zapewnić stabilność ruchowi harcerskiemu, który łącząc tradycję i nowoczesność, umożliwia harmonijny rozwój kolejnych pokoleń młodych Polaków.

Najważniejsze założenia konkursu:

  • Dotacja z ROHiS udzielana będzie na okres 2 lat i przekazywana w formie transz obejmujących wydatki zaplanowane na kolejne lata realizacji działań.
  • Dotacja udzielana będzie w wysokości do 22 mln zł. Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.
  • Wnioski składane będą za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji.
  • Rozliczenie dotacji będzie wymagało osiągnięcia zakładanych rezultatów na poziomie co najmniej 80%.
  • Środki przeznaczone na realizację konkursu wynoszą 29 100 000 zł, w tym 14 550 000 zł w 2020 r. i 14 550 000 zł w 2021 roku.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonym poniżej projekcie Regulaminu.

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres: rohis@niw.gov.pl do dnia 2 grudnia 2019 r. (do końca dnia) na formularzu, który można pobrać tu.

Raport z konsultacji publicznych Regulaminu konkursu Edycja ROHiS 2020