Korpus Solidarności rusza z konsultacjami Regulaminów Konkursów: Regionalne i Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu [edycja 2021 – 2023]

6 listopada, 2020

Serdecznie zapraszamy do wyrażenia opinii dotyczącej dwóch Regulaminów otwartych konkursów ofert:

  • Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu [edycja 2021 – 2023]
  • Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu [edycja 2021 – 2023]

Konkursy realizowane są w ramach Korpusu Solidarności Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030. Celem konkursu jest wybór Partnerów Regionalnych oraz Partnerów Lokalnych, którzy będą wspierać realizację Programu. Wszelkie szczegóły znajdują się w projekcie Regulaminów umieszczonych na platformie.

 

W przypadku obydwu konkursów, prosimy o zgłaszanie uwag do Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada 2020 roku włącznie poprzez platformę Stacja Konsultacja.

 

KONSULTACJE REGULAMINÓW NA STACJI KONSULTACJA:

REGIONALNE PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU [EDYCJA 2021 – 2023]

LOKALNE PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU [EDYCJA 2021 – 2023]