KPRM: Spotkanie organizacji pozarządowych z Wicepremierem Piotrem Glińskim

14 marca, 2022

W piątek, 11 marca 2022 roku, o godzinie 14:00, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z Wicepremierem Piotrem Glińskim. Dyskutowano o tym jak usprawnić proces koordynacji pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz przedstawiono informacje o najnowszych formach wsparcia dla organizacji pozarządowych, które zapewniają wsparcie uchodźcom.

 

W spotkaniu, ze strony rządowej, wzięli udział m.in Minister Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Piotr Mazurek, Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego oraz Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Spotkanie odbyło się w trybie hybrydowym. Wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych uczestniczyło w nim za pośrednictwem Internetu.

 

 

STRONA POZARZĄDOWA I RZĄDOWA DZIAŁAJA WSPÓLNIE

 

Wicepremier Gliński rozpoczął spotkanie od podziękowań dla rzeszy wolontariuszy i organizacji zaangażowanych w pomoc ukraińskim uchodźcom.

– „To ogromna praca, bez której niemożliwe było by zarzadzanie kryzysem na granicy” – powiedział Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Podkreślił, że w chwili obecnej nie brakuje środków rzeczowych, takich jak ubrania i żywność. Pochodzą one zarówno z rezerw państwowych, banków żywności, jak i darów ludności. Tym nie mniej, zbiórki nadal trwają, co pomoże zabezpieczyć podstawowe potrzeby uchodźców w przyszłości.

 

Minister Paweł Szefernaker prosił o zrozumienie wszelkich niedociągnięć, które pojawiają się we współpracy instytucji rządowych i pozarządowych.

– „Sytuacja wynika z dynamiki oraz tego, że państwo polskie po raz pierwszy stawia czoła takiemu wyzwaniu, jak masowy napływ uchodźców wojennych” – powiedział Minister.

Przekazano też informacje, że rząd ustanowił regionalnych koordynatorów, aby poprawić współpracę z wolontariuszami. W tym celu, każdy wojewoda wyznaczył koordynatora do tego zadania. Lista pełnomocników wojewodów jest dostępna pod adresem:  https://bit.ly/3IgjMRa

 

Przedstawiciele strony rządowej wyrazili też prośbę, aby kontaktować się telefonicznie z przedstawicielami władzy państwowej tylko w sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu, aby nie blokować linii telefonicznych. Możliwość zgłaszania oferowanej pomocy istnieje za pośrednictwem rządowej strony internetowej http://www.pomagamukrainie.gov.pl

 

Pan Minister Piotr Mazurek wyraził ogromne podziękowanie za tytaniczną pracę, która została wykonana przez wolontariuszy, samorządy i organizacje pozarządowe.

 

PODJĘTE DECYZJE

 

  • Wicepremier Gliński podsumował, że podjęto najpilniejsze decyzje, które mają ułatwić współpracę rządu i organizacji pozarządowych. Zmodyfikowano zasady rozliczeń dotacji pozyskiwanych w ramach programów wsparcia tak, aby można było elastycznie zmieniać zadania i cele. To umożliwi reagowanie na zmieniającą się sytuację.
  • W ramach Rządowego Programu #PROO5 uruchomiono możliwość pozyskiwania środków na doraźne potrzeby do kwoty 10 000 zł. Złożono około 200 takich wniosków, z tego już 50 zostało pozytywnie rozpatrzonych.
  • W trybie pilnym Kancelaria Premiera zdecydowała o przeznaczeniu 10 mln złotych z rezerwy Premiera dla organizacji pomocowych, które są zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Szczegóły tutaj: https://bit.ly/3KCYvm8
  • Na stronie Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego https://bit.ly/3w4IHnZ znajduje się plik z aktualną bazą informacji, gdzie na tą chwilę pomoc uchodźcom z Ukrainy jest najbardziej potrzebna. W pliku znajdziecie Państwo także wskazanie, jaki rodzaj pomocy jest obecnie najbardziej pilny.

 

POMAGAMY DALEJ

 

Premier Piotr Gliński podkreślił na spotkaniu, że wiele zależy od wielkości wsparcia finansowego innych krajów. Póki co, przeznaczono na ten cel miliard euro. Środki te przypadają na wszystkie państwa, które przyjęły uchodźców.

Aby uporządkować sprawę przekazywania darów rzeczowych, przy każdym urzędzie wojewódzkim stanie namiot, gdzie będzie można je składać. Uruchomiono też specjalne sztaby, które mają wspierać ewakuację dzieci z Ukrainy i bazy miejsc noclegowych dla nich.