Krzysztof Pater wiceprzewodniczącym Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

28 kwietnia, 2023

Krzysztof Pater został wiceprzewodniczącym Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Od wielu lat angażuje się w działalność organizacji obywatelskich, w tym harcerskich.  Współpracował także z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) to organ doradczy działający w ramach struktur Unii Europejskiej, będący swego rodzaju łącznikiem między podejmującymi decyzje instytucjami europejskimi a obywatelami UE. W jego skład wchodzi 329 członków, w tym 21 z Polski. Są to reprezentanci trzech grup: pracodawców, pracowników oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

 

W skład kierownictwa EKES wchodzą przewodniczący oraz dwóch jego zastępców – ds. budżetu oraz ds. komunikacji. 26 kwietnia 2023 roku funkcję wiceprzewodniczącego ds. budżetu objął Krzysztof Pater po rekomendacji RDPP. Od 2006 roku, reprezentuje on w Komitecie organizacje społeczeństwa obywatelskiego z ramienia Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP).

 

Krzysztof Pater to ekonomista, urzędnik państwowy, a także doradca w sprawach polityki społecznej, nauczyciel akademicki i menedżer, który od niemal 40 lat związany jest zawodowo z polskimi i międzynarodowymi instytucjami publicznymi. W latach 2001-2004 sprawował funkcję wiceministra w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W 2004 roku objął urząd Ministra Polityki Społecznej. Od 2006 roku jest Stałym Doradcą komisji Sejmu RP. Od ponad 45 lat działa także społecznie w strukturach Związku Harcerstwa Polskiego, któremu przewodniczy od maja 2022 roku.

 

Warto dodać, że Krzysztof Pater współpracował z Narodowym Instytutem Wolności przy okazji organizacji dwóch konferencji EKES: o wolontariacie i kształceniu zawodowym.