Lipcowa aktualizacja wykazu OPP – 1,5% za 2023 rok

11 lipca, 2024

OPP LIPIEC ZA 2023

 

 

Z wykazu wg stanu na dzień 14 czerwca 2024 roku, zawierającego 9 233 organizacje pożytku publicznego, Dyrektor NIW-CRSO usunął 13 organizacji:

 

  • sześć organizacji, które zostały postawione w stan likwidacji,
  • pięć organizacji, którym wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego,
  • dwie organizacje, które zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

Zaktualizowany wykaz zawiera 9 220 organizacji pożytku publicznego.

 

 

 

Podstawa prawna

 

Zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571, późn. zm.) Dyrektor NIW-CRSO usuwa z wykazu organizacje, w przypadku których po 30 listopada roku podatkowego:

 

  • wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego albo organizację.