Michał Braun na I Forum Organizacji Pozarządowych w Starachowicach

15 marca, 2024

I Forum Organizacji Pozarzadowych Starachowice

 

 

14 marca 2024 roku w sali Olimpia Urzędu Miejskiego w Starachowicach, odbyło się I Forum Organizacji Pozarządowych. Podczas wydarzenia uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami, a osoby, które planują założenie organizacji z III sektora pozyskać niezbędną wiedzę. W wydarzeniu wziął zdalny udział Michał Braun, nowy dyrektor NIW-CRSO, a także Stefan Kołucki kierownik Biura Programów Horyzontalnych w NIW-CRSO.

 

 

Michał Braun swoją wypowiedź rozpoczął od przypomnienia o zmianach w Instytucie – odwołaniu z funkcji poprzedniego dyrektora, a także jego zastępców. Nowy dyrektor NIW-CRSO podkreślił przy tym znaczenie kontroli, która była przeprowadzona w Instytucie, a która wykazała szereg nieprawidłowości, takich jak: konflikt interesów, gospodarności funduszami i natury prawnej w przyznawaniu grantów. „Czas upolityczniania konkursów czy jakiegokolwiek nacisku politycznego, nawet ze strony dyrekcji Instytutu się skończył. Zapraszam wszystkich Państwa do aplikowania o środki”.

 

 

Braun podkreślił również, że negatywne wyniki kontroli, nie znaczą, że wszystkie organizacje, które korzystały ze środków NIW-CRSO są podejrzane o złe działanie. Dodał też, że NIW-CRSO nie planuje masowych kontroli wszystkich beneficjentów, jednocześnie podkreślając, że środki wydane niezgodnie z przeznaczeniem będą odzyskane. „Bardzo wiele beneficjentów Instytutu robiło niesamowite rzeczy w całej Polsce, mamy do tych beneficjentów ogromny szacunek i wdzięczność. (…) Zapewniam, że wszystkie konkursy, które będą prowadzone w NIW-CRSO, będą robione transparentnie, w sposób dostępny dla wszystkich organizacji” – powiedział Braun. Dyrektor zaznaczył również, że wkrótce rozpoczną się prace zmierzające do zreformowania wszystkich programów, które działają w Instytucie. Ich celem będzie zwiększenie transparentności i uproszczenie procedur konkursowych.

 

 

Z kolei Stefan Kołucki kierownik Biura Programów Horyzontalnych w NIW-CRSO opowiedział o  programach jakie są realizowane w Instytucie, oraz na co organizacje mogą otrzymać dotacje. Na wstępie zaznaczył, że NGO są bardzo różne: małe, poczatkujące, duże, działające w małych czy dużych miejscowościach, a każda z nich ma inne potrzeby.  Na koniec zachęcił do zapoznania się  z programami: „Jeszcze raz zachęcam do śledzenia strony www.niw.gov.pl, do korzystania z programów, bo te programy są dla Państwa, po to, żebyście z nich korzystali, mogli faktycznie otrzymać środki, realizować działania i rozwijać się”.

 

 

W ramach Forum odbyła się konferencja oraz cykl debat i szkoleń. Do udziału w wydarzeniu zaproszone zostały organizacje pozarządowe z terenu miasta, powiatu, regionu i kraju.

 

 

Pomysłodawczyniami Forum są Iwona Tamiołło, prezes Stowarzyszenia Promocji Talentów w Starachowicach oraz Agnieszka Lasek-Piwarska, dyrektor Parku Kultury w Starachowicach i członkini Stowarzyszenia Promocji Talentów.