Michał Rulski powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora NIW-CRSO

8 stycznia, 2021

Wiceprezes Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński, na wniosek dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciecha Kaczmarczyka, powołał wczoraj Michała Rulskiego na stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu. Nowy wicedyrektor podejmie obowiązki w Instytucie w dniu 11 stycznia br. Będzie on odpowiadał za realizację Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego Korpus Solidarności, prowadzenie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za promocję Instytutu i programów, których NIW jest operatorem. 

Michał Rulski – wykładowca akademicki, dziennikarz i społecznik – jest magistrem politologii oraz europeistyki na Uniwersytecie Łódzkim. W 2016 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ obronił pracę doktorską pt. ,,Soft power Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony”, uzyskując tytuł doktora nauk społecznych. Zawodowo związany z Uniwersytetem Łódzkim oraz Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.
Był komentatorem i dziennikarzem lokalnych portali informacyjnych oraz regionalnego oddziału Telewizji Polskiej. Społecznie zaangażowany w szereg inicjatyw lokalnych oraz ogólnopolskich. W 2020 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Jego główne zainteresowania to soft power, dyplomacja publiczna i dyplomacja kulturalna, teoria stosunków międzynarodowych.