Międzynarodowe Domy Spotkań Edycja 2021- wydłużenie terminu

29 lipca, 2021

Ze względu na liczne prośby płynące do NIW-CRSO od organizacji pozarządowych, postulujące wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030, edycja 2021, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o wydłużeniu naboru. Termin naboru wniosków w ramach konkursu został przedłużony do dnia 16 sierpnia 2021 r. do godz. 09:00.

W ten sposób podmioty tworzące międzynarodowe domy spotkań, a także zamierzające skorzystać z możliwości ich stworzenia, będą miały szanse na przedstawienie swoich ofert.

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:

 

1.
Priorytet 1 Wsparcie istniejących międzynarodowych domów spotkań
  • Ścieżka 1a: Wsparcie działalności programowej istniejących międzynarodowych domów spotkań,
  • Ścieżka 1b: Wsparcie rozwoju instytucjonalnego istniejących międzynarodowych domów spotkań.
2.
Priorytet 2 Wsparcie nowych międzynarodowych domów spotkań
  • Ścieżka 2a: Wsparcie działalności programowej nowopowstających międzynarodowych domów spotkań,
  • Ścieżka 2b: Wsparcie rozwoju instytucjonalnego nowopowstających międzynarodowych domów spotkań.

Możliwe jest ubieganie się o realizację zadań wskazanych w jednym Priorytecie w ramach jednej lub równocześnie dwóch ścieżek.  Kwota dotacji uzależniona jest od tego, w jakich ścieżkach będzie realizowane zadanie.

Najważniejsze informacje:

 

  • jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w ramach jednej lub równocześnie dwóch ścieżek w danym Priorytecie,
  • nabór ofert rozpocznie się 09 lipca 2021 roku o godzinie 15.00,
  • termin składania ofert upływa 16 sierpnia 2021 r. o godzinie 9.00,
  • projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r.,
  • wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

   →     Systemie Obsługi Dotacji

   →     Zakładce Międzynarodowe Domy Spotkań.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań Edycja 2021  będzie można uzyskać w terminie naboru ofert  pod numerem telefonu 601-901-327 w dniach 09-30.07.2021 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pisząc na adres: mds@niw.gov.pl