Nabór do Komisji Konkursowej FIO

22 lutego, 2019

Poszukujemy członków Komisji Konkursowej FIO edycja 2019. Zapraszamy organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, z wyłączeniem tych organizacji, które biorą udział w konkursie, do wskazania kandydatów ze strony pozarządowej, którzy wejdą w skład Komisji Konkursowej tegorocznej edycji FIO.

Nabór do Komisji odbywa się na podstawie Zarządzenia nr 1/02/2019 Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w edycji 2019 otwartego konkursu ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem rolą Komisji jest dokonanie analizy i oceny złożonych ofert oraz przedłożenie Dyrektorowi NIW-CRSO opinii w ich sprawie wraz z rekomendowaną listą ofert przeznaczonych do dofinansowania. Prace Komisji planowane są w terminie 11-16 marca br. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdów na terenie kraju, na zasadach określonych w załączniku nr 3 do Zarządzenia.

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres FIO@niw.gov.pl do 3 marca 2019 r. poprzez kwestionariusz zgłoszeniowy.

Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy dwa, o wyborze kandydatur zadecyduje Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.