Nabór do Komisji Konkursowej MDS

28 września, 2021

W związku z Zarządzeniem Dyrektora NIW-CRSO nr 07/09/2021 z dnia 27 września 2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie organizowanym w ramach Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030, zapraszamy organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty, biorących udział w konkursie, do wskazania kandydatów ze strony pozarządowej, którzy wejdą w skład Komisji Konkursowej.

 

Zgodnie z ww. Zarządzeniem rolą Komisji jest dokonanie analizy i oceny złożonych wniosków oraz przedłożenie Dyrektorowi NIW-CRSO opinii, co do złożonych wniosków wraz z rekomendowaną listą wniosków przeznaczonych do dofinansowania.

 

Uwaga: Ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną w kraju prace Komisji odbędą się w formule online.

 

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mds@niw.gov.pl do 01 października 2021 r. poprzez kwestionariusz zgłoszeniowy.

 

Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy trzy, o wyborze kandydatur zadecyduje Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Zarządzenie dyrektora NIW-CRSOhttps://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2021/09/MDS_Zarzadzenie_-Dyrektora_w-sprawie-powolania-KK.pdf


Formularz zgłoszeniowyhttps://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2021/09/MDS_formularz-zgloszeniowy.pdf


PDF.png 0.70MB