Nabór na członków Rady NIW-CRSO

30 grudnia, 2020

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, prof. Piotr Gliński ogłasza nabór na 5 członków Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Członkiem Rady NIW-CRSO może być osoba, która:

  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • posiada wiedzę i co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, pożytku publicznego i wolontariatu.
Zgłoszenia należy składać do 31 stycznia 2021 roku – decyduje data wpływu dokumentów do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Więcej informacji o naborze: http://bit.ly/3n1smIy