Nabór w NOWEFIO – edycja 2021 zakończony!

30 marca, 2021

29 marca 2021 r. o godzinie 14.00 zakończył się nabór ofert w ramach ostatniego otwartego konkursu ogłaszanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane mogły złożyć ofertę w konkursie od 8 marca 2021 r., podczas trwającego ponad trzy tygodnie naboru.

W konkursie wpłynęło 2230 ofert. W tym w:

  • Priorytecie 1: 124 oferty;
  • Priorytecie 2: 1494 oferty;
  • Priorytecie 3: 307 ofert;
  • Priorytecie 4: 305 ofert;

Dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom za udział w konkursie. W najbliższych dniach oferty zostaną ocenione pod względem formalnym, a następnie pod względem merytorycznym.

Ogłoszenie wyników planowane jest do końca maja 2021 roku.

Lista złożonych ofert