Nabór wniosków w programie Uniwersytety Ludowe – edycja 2021

8 października, 2021

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, edycja 2021

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego placówek, podnoszenia jakości ich działalności programowej, zwiększanie zasięgu i dostępności ich oferty edukacyjnej, wspieranie rozwoju osobistego i obywatelskiego oraz aktywizacja lokalnej społeczności przy jednoczesnym budowaniu więzi społecznych oraz wsparcie działań zmierzających do zapewnienia uniwersytetom ludowym trwałej podmiotowości w polskim systemie edukacji.

Wnioski o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:

 

2.
Priorytet 2 – wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych

 

4.
Priorytet 4 – wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych

 

Możliwe jest ubieganie się o realizację zadań wskazanych tylko w jednym Priorytecie lub ubieganie się równocześnie o realizację zadań
w ramach Priorytetu 2 i 4.

 

Głównym celem Programu jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych:

 • umożliwiających rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej,
 • wpływających na rozwój społeczności lokalnych,
 • oddanych zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.

 

 

Najważniejsze informacje:

 

 • nabór wniosków rozpoczyna się 8 października 2021 r. o godz. 14:00,
 • termin składania wniosków upływa 29 października 2021 r. o godz. 14.00,
 • projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 r.,
 • wkład własny w ramach składanych wniosków nie jest wymagany,
 • wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach tegorocznego konkursu wynosi łącznie 3 000 000 zł, w tym:
  • 1 500 000 zł w 2021 roku
  • 1 500 000 zł w 2022 roku

 

 • maksymalna roczna wartość dotacji:
  • 250 000 zł w Priorytecie 2
  • 65 000 zł w Priorytecie 4

 

Więcej informacji znajduje się w:

Programie
Regulaminie

 

Szczegółowe informacje na temat Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 można uzyskać w terminie naboru wniosków pod numerem telefonu 601 901 327 w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pisząc na adres: ul@niw.gov.pl.