Najczęściej popełniane błędy przez organizacje podczas zamieszczania sprawozdań w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego

10 lipca, 2024

Najczęściej popełniane błędy OPP

Przypominamy o zbliżającym się terminie 15.07.2024 r. na zamieszczenie sprawozdań za 2023 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Przed wysłaniem sprawozdań w bazie, warto zapoznać się z przygotowaną przez nas listą najczęściej powtarzających się błędów.

 1. Podanie w kryteriach wyboru dokumentów do wypełnienia błędnej kwoty całkowitych przychodów organizacji w danym roku obrotowym.
 2. Wpisanie w sprawozdaniu merytorycznym nieaktualnego na dzień zamieszczania sprawozdań składu zarządu lub organu nadzoru/kontroli.
 3. Zaznaczenie, że organizacja nie prowadziła żadnej działalności pożytku publicznego.
 4. Zbyt krótkie opisy głównych działań podjętych przez organizację lub przedmiotu działalności.
 5. Niezgodności pomiędzy kwotami dotyczącymi tych samych pól (np. przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego) w sprawozdaniu finansowym i w sprawozdaniu merytorycznym.
 6. Wykazywanie różnych kwot kosztów poniesionych ze środków 1,5% podatku w poszczególnych polach sprawozdania merytorycznego.
 7. Brak wypełnienia pól dotyczących przeciętnego i najwyższego wynagrodzenia osób w poszczególnych kategoriach.
 8. Brak opisania struktury przychodów i kosztów w formularzu informacji dodatkowej.
 9. Pomylenie kolumn (rok poprzedni i rok bieżący) w rachunku zysków i strat oraz w bilansie.
 10. Drobne błędy w kwotach podawanych w sprawozdaniach.
 11. Niewysłanie w systemie poprawnie wypełnionych formularzy sprawozdań.
 12. Brak kontaktu z Biurem Organizacji Pożytku Publicznego (tel. 601-901-144, e-mail: opp@niw.gov.pl) w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z zamieszczeniem sprawozdań w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

I NAJWAŻNIEJSZY BŁĄD – zostawianie na ostatnią chwilę (przysłowiowe „za kwadrans dwunasta”) zamieszczania sprawozdań w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.