Narodowy Instytut Wolności dołączył do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce

14 maja, 2024

Karta Róznorodności NIW CRSO

Narodowy Instytut Wolności dołączył do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce Michał Braun dyrektor NIW-CRSO wraz z pracownikami, podpisał Kartę Różnorodności Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tym samym NIW-CRSO, dołączył do grona organizacji, dla których dobro pracowników i ich równe traktowanie jest priorytetem.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji, jaką poprowadziła Marzena Strzelczak z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w trakcie którego kierownicy Instytutu mogli bliżej poznać zasady funkcjonowania Karty Sygnatariuszy. Nie zabrakło ciekawych danych i pytań odnośnie projektu. Po części oficjalnej dyrektor wraz z pracownikami podpisali Kartę Różnorodności.

Karta to zobowiązanie pracodawców, którzy decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy, a także działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Treść polskiej Karty to wynik dialogu z przedstawicielami i przedstawicielkami biznesu oraz organizacji i instytucji reprezentujących interesy różnych grup społecznych narażonych na dyskryminację. Na liście sygnatariuszy w Polsce jest blisko 350 firm/instytucji.

KARTA RÓŻNORODNOŚCI

W NIW-CRSO przyjmowane są nowe rozwiązania dotyczące m.in. polityki antydyskryminacyjnej, pracy zdalnej i inne, o których wkrótce będziemy informować.

Dyrektor NIW w wypowiedzi dla FOB zauważył:

Wartości na których opiera się Karta Różnorodności powinny szczególnie przyświecać instytucjom działającym na rzecz dobra wspólnego. Poszanowanie dla różnorodnego, wielokulturowego społeczeństwa, o którym mowa w Karcie jest warunkiem budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadzanie polityki równego traktowania i zarządzania w Narodowym Instytucie Wolności przyświeca nowym władzom Instytutu od pierwszych dni pracy

Karta Różnorodności jest międzynarodową inicjatywą pod patronatem Komisji Europejskiej. Projekt jest realizowany w 26 państwach w tym m. in.: Austrii, Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, Portugalii, a także w Polsce.