NIW-CRSO na posiedzeniu podkomisji stałej

22 maja, 2024

FORMAT BANNER WWW NIW (1)

Na wczorajszej podkomisji stałej do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi obecny był  Michał Braun, dyrektor NIW-CRSO, który opowiedział m.in. o realizowanych w Instytucie projektach oraz o planach.

Dyrektor NIW-CRSO przypomniał, że Instytut jest agencją wykonawcza podlegającą Agnieszce Buczyńskiej Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Przybliżył również uczestnikom spotkania czym na co dzień zajmuje się instytucja.

 

Następnie wspomniał o 13 marca br. – dacie, kiedy został powołany na dyrektora, niedawnych wynikach kontroli NIK w NIW-CRSO oraz okolicznościach odwołania Wojciecha Kaczmarczyka ze stanowiska. W trakcie wystąpienia przedstawił informacje na temat szeregu nieprawidłowości, wyrokach sądów oraz o unieważnieniu wyników konkursów, a także nielegalnych praktykach przy wyborze ofert za poprzedniej kadencji dyrekcji NIW-CRSO. Przedstawił również informację o tym jak przyznawane były środki, oraz jak wyglądał proces oceny wniosków i przyznawania dotacji.

 

Kolejna część posiedzenia poświęcona była zmianom w Instytucie. Michał Braun podkreślił, że  powołana została nowa Rada NIW-CRSO, w której większość stanowi strona pozarządowa. Zaznaczył, że  wymianie będą podlegać eksperci oceniający wnioski oraz wyjaśnił na czym polegać będą prace dotyczące struktur i funkcjonowania NIW-CRSO – budowa działu kontroli, odzyskiwanie zwrotów dotacji czy audyty wewnętrzne. Michał Braun przedstawił również nowości w polityce wewnętrznej instytucji: NIW-CRSO podpisał Kartę Różnorodności, zaszły zmiany w pracy zdalnej, czy wdrożona została procedura antymobbingowa.

 

Dyrektor Instytutu opowiedział także o programach, którymi zarządza NIW-CRSO. Zaznaczył, że Korpus Solidarności to pierwszy program, w którym zostały wprowadzone szerokie zmiany. Wspomniał o trwających konkursach m.in.: PROO5, zapytaniach ofertowych, czy Naborze do Komitetów Monitorujących oraz o planowanych zmianach w pozostałych rządowych programach NIW-CRSO.

 

Nie zabrakło też informacji o aktualnie prowadzonych działaniach: trwa konkurs na dyrektora NIW-CRSO i konsultacje programów, powróciła Akademia NIW, prowadzone są działania kontrolne, ujednolicanie procedur.