Nowa edycja Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych – zapraszamy do konsultacji

9 września, 2021

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych 2020-2030 Edycja 2021.

 

Głównym celem Programu jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych:

  • umożliwiających rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej,
  • wpływających na rozwój społeczności lokalnych,
  • zachowujących oraz przekazujących tradycję i dziedzictwo narodowe.

 

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego placówek, podnoszenie jakości ich działalności programowej, zwiększanie zasięgu i dostępności ich oferty edukacyjnej oraz wsparcie działań zmierzających do zapewnienia uniwersytetom ludowym trwałej podmiotowości w polskim systemie edukacji.

 

 

Najważniejsze założenia konkursu:

 

  • wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wynosi łącznie 3 mln zł, w tym 1 500 000 zł w 2021 r. i 1 500 000 zł w 2022 r.,
  • wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane,
  • wnioski składane będą za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji,
  • rozliczenie dotacji będzie wymagało osiągnięcia zakładanych rezultatów na poziomie co najmniej 80%.

 

 

W konkursie zaplanowana jest następująca alokacja środków na poszczególne Priorytety:

 

Priorytet Alokacja na 2021 rok (zł) Alokacja na rok 2022 (zł)
2 1 000 000 1 000 000
4 500 000    500 000
RAZEM 1 500 000 1 500 000

 

 

W trosce o to, aby ostateczna treść Regulaminu jak najpełniej odpowiadała na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, zapraszamy każdego do zabrania głosu!

 

 

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres: ul@niw.gov.pl do dnia 16 września 2021 r. włącznie na formularzu, który można pobrać poniżej:

 

Projekt Regulaminu konkursu PWRUL Edycja 2021

Formularz Konsultacyjny

Opublikowany w OPP