Nowe konkursy w ramach PO WER

17 stycznia, 2020

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaprasza 4 lutego 2020 r. w godzinach 1o:00-15:00 na spotkanie informacyjne dotyczące nowych konkursów ogłoszonych w ramach Działania 2.16 PO WER.

Będzie ono przeznaczone dla potencjalnych beneficjentów, czyli przedstawicieli organizacji pozarządowych i partnerów społecznych. Celem spotkania jest przekazanie najważniejszych informacji i wyjaśnienie wątpliwości dotyczących możliwości wnioskowania o środki na realizację projektów w ramach PO WER.

Zgłoszenia są przyjmowane do 30 stycznia – należy wysłać skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres mailowy: efs@kprm.gov.pl.
Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 22 694 65 05 oraz na stronach: