Nowe oblicze wolontariatu. XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu

9 września, 2022

O współpracy państwa i wolontariuszy, zasadach mądrego pomagania, nauce profesjonalnego wolontariatu oraz jego potrzebach mówiono podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W panelu „Nowe oblicze wolontariatu” wziął udział Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności-CRSO.

 

Sytuacja w Ukrainie uruchomiła wielkie pokłady dobra i zmieniła znaczenie słowa „wolontariat”. Od kilku miesięcy osoby prywatne, firmy, organizacje angażują się w pomoc potrzebującym. Robią to na różne sposoby – przyjmując uchodźców do swoich domów, zapewniając transport, organizując zbiórki żywności, przekazując pieniądze. Wraz z ogromną falą pomocy, pojawiają się też problemy. Te dotyczą m.in. organizacji i koordynacji działań pomocowych, a także szybko gasnącego zapału społeczników. Jak pomagać mądrze i dobrze? – na to pytanie odpowiadali uczestnicy panelu dyskusyjnego „Nowe oblicze wolontariatu”. Wśród nich byli: Prezes Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju Magdalena Grzankowska, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności-CRSO Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektorka Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami SGH w Warszawie Justyna Kozera, Wolontariuszka Stowarzyszenia SIEMACHA Nelli Rokita-Arnold, Założyciel i CEO Service Civique Europeen Benjamin Sibille.

 

– Wolontariat jest w jakimś sensie profesją, czy właściwie wolontariat powinien być profesjonalny a jeśli nie jest, to mamy do czynienia właśnie z takimi problemami jak to, że wolontariusze się szybko wypalają, ich zapał gaśnie – mówił Dyrektor NIW-CRSO Wojciech Kaczmarczyk. Wskazał, że szkoła to najlepsze miejsce na zdobycie cennych umiejętności i poznanie zasad . – Dobry wolontariat trzeba zaczynać wtedy, kiedy mamy do czynienia jeszcze z dziećmi, najlepiej w szkole; trzeba uczyć wolontariatu, to jest taka umiejętność, taka postawa, która wypływa z tego, że człowiek jest dobry, że ma pragnienie czynienia dobra, ale zaraz potem powinno następować wykształcenie w człowieku, w obywatelu umiejętności tego, w jaki sposób być wolontariuszem, czyli jak wejść w wolontariat, jak świadczyć wolontariat, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, jak być dobrze zorganizowanym wolontariuszem – tłumaczył. Ważna jest też współpraca szkół z organizacjami pozarządowymi. – Jeśli młody człowiek w szkole zacznie się uczyć wolontariatu właśnie we współpracy z organizacją pozarządową, trafi do organizacji która ma świetne doświadczenia i umiejętności menadżerskie, tego jak współpracować z wolontariuszami – to te umiejętności nabędzie i potem będzie gotowy do świadczenia takiej służby przez całe życie, także w wolontariacie pracowniczym – podkreślał Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności.

 

Wojciech Kaczmarczyk zwrócił również uwagę, że wolontariat ma nie tylko wymiar społeczny, ale też ekonomiczny. Z badań GUS, które zostały przeprowadzone w 2011 roku wynika, że prawie 3 procent PKB zostało wypracowane przez wolontariuszy. To 40 mld zł. – Czyli krótko mówiąc, gdyby nie wolontariusze, to trzeba byłoby te pieniądze znaleźć w budżecie państwa i samorządów żeby to, co jest wykonane przez wolontariuszy zrealizować z pieniędzy publicznych, bo najczęściej jest to jakaś służba dobru publicznemu, dobru wspólnemu – powiedział Dyrektor Instytutu i dodał, że bardzo istotna jest rola państwa i wszystkich instytucji państwa – rządu, samorządów w tym, żeby wspierać rozwój wolontariatu m.in. poprzez programy rządowe.

 

Jednym z problemów wolontariatu w Polsce, jest brak ludzi do profesjonalnego zarządzania wolontariatem w organizacjach pozarządowych. – Brakuje zatrudnionych – czy w wymiarze pełnoetatowym jeśli jest to większa organizacja, czy jeśli mniejsza, to w wymiarze części etatu -koordynatorów wolontariatu, którzy zorganizują pracę wolontariuszy, spowoduje że ten wolontariusz przyjdzie do organizacji i nie będzie odbijał się od ściany do ściany, czekał na to, że mu zlecą jakieś zadanie, tylko będzie przychodził w momencie, w którym ma w grafiku jakieś zadanie do wykonania i będzie się czuł przez to doskonale pokierowany, żeby zrealizować służbę wolontariacką – mówił Dyrektor Wojciech Kaczmarczyk.

 

XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu odbywało się pod hasłem „Europa w obliczu nowych wyzwań. W debatach i spotkaniach wzięli udział przedstawiciele świata polityki i biznesu z całej Europy.